System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Wdrażanie kształcenia modułowego - Warunki pomyślnego wdrażania kształcenia modułowego


Warunki pomyślnego wdrażania kształcenia modułowego

Wprowadzenie kształcenia modułowego wpływa na pięć elementów procesu kształcenia, pomiędzy którymi występują określone relacje. Można je nazwać pięcioma warunkami pomyślnego wdrażania kształcenia modułowego:

  1. Program nauczania jest podzielony na niezależne, odpowiednio zbudowane i skorelowane jednostki nauczania i uczenia się.
  2. Jest możliwe, aby uczniowie zaczynali edukację z różnych poziomów wstępnych, tj. dostępne są różne ścieżki uczenia się, dostosowane do różnych poziomów wcześniej zdobytej wiedzy, predyspozycji indywidualnych i potrzeb.
  3. Nauczyciele projektują i realizują zajęcia edukacyjne na różne sposoby, doprowadzając uczących się do uzyskania oczekiwanych rezultatów.
  4. Materiały dydaktyczne pełnią ważniejszą funkcję w nauczaniu i uczeniu się, ponieważ umożliwiają sprawdzanie postępów i wyników kształcenia oraz pozyskiwanie „wyselekcjonowanej wiedzy” niezbędnej do kształtowania umiejętności.
  5. Występuje efektywna struktura organizacyjna, która gwarantuje realizację warunków, określonych w powyższych punktach.

Należy stwierdzić, że brak choćby jednego ze wspomnianych elementów w kształceniu czy szkoleniu modułowy wpływa w niekorzystny sposób na efektywność działań edukacyjnych.

Dodaj temat do forum