System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Wdrażanie kształcenia modułowego


Wprowadzenie

Według współczesnych koncepcji kształcenie modułowe jest czymś znacznie więcej, niż tylko „pociętymi kawałeczkami” programu nauczania. Ten pogląd wywodzi się z przekonania, że kształcenie modułowe jest radykalną zmianą istniejącego systemu nauczania i uczenia się, który ma swoje konsekwencje dla programu edukacyjnego, materiałów dydaktycznych, nauczycieli i organizacji kształcenia jako całości. Zgodnie z tym poglądem kształcenie modułowe pozwala danej szkole czy placówce skoncentrować się na zaspokajaniu indywidualnych procesów uczenia się.

Dodaj temat do forum