System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Poradniki

 

Szanowni Państwo!

Miło nam przekazać Państwu serię 21 poradników „Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego”. Poradniki powstały w ramach projektu „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowegoPriorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia, który był realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w latach 2009-2012.

Działania realizowane w projekcie skupiły się między innymi na promocji idei kształcenia modułowego i były związane z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i oczekiwaniami wobec edukacji zawodowej. Pracodawcy coraz chętniej współpracują ze szkołami i placówkami oświatowymi. Uczniowie, jako przyszli pracownicy, mają możliwość opanowania nowoczesnych technologii oraz poznanie realiów pracy.

To właśnie w tym typie kształcenia zawodowego uczniowie równocześnie zdobywają wiedzę teoretyczną i rozwijają umiejętności praktyczne. Kształcenie zawodowe realizowane z wykorzystaniem programów nauczania o strukturze modułowej zwiększa szanse uczniów na wejście na rynek pracy. Warto zauważyć, iż koncepcja zmian programowych w kształceniu zawodowym wprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 sprzyja wdrożeniu i realizacji kształcenia modułowego. 

Na serię składają się poradniki dla: dyrektora szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego, kierownika kształcenia praktycznego, przedstawicieli organu nadzorującego oraz przedstawicieli organu prowadzącego, a także 16 poradników opisujących jak realizować kształcenie zawodowe w oparciu o modułowy program nauczania w najpopularniejszych branżach.

Każdy z adresatów poradników znajdzie w nich wartościowe informacje oraz przykłady działań podejmowanych w celu przygotowania szkoły do wdrożenia programów o strukturze modułowej. Poradniki mają charakter przewodników wskazujących krok po kroku drogę postępowania w przygotowaniu do wdrożenia kształcenia modułowego. Studia przypadków oraz propozycje zastosowania konkretnych rozwiązań dają szansę m.in. na dokonanie szybkiej oceny, czy jesteśmy gotowi na innowacyjne rozwiązania programowe. Autorami wszystkich poradników są doświadczeni praktycy oraz znawcy tematyki modułowego kształcenia zawodowego.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż przekazany Państwu materiał będzie pomocy w przygotowaniu zmian i wdrożeniu modułowych programów nauczania. 

Poradniki branżowe

Poradnik dla branży
budowlanej 

Poradnik dla branży
chemicznej 

Poradnik dla branży
drzewnej 

Poradnik dla branży budowlanej

x x x

Poradnik dla branży chemicznej

 x x x

Poradnik dla branży drzewnej

 x x x  x x x  x x x

Poradnik dla branży
ekonomiczno-finansowo-
-biurowej 

Poradnik dla branży
elektryczno-elektroniczno-
-teleinformatycznej 

Poradnik dla branży
kosmetyczno-fryzjerskiej

Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

Poradnik dla branży elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznej

Poradnik dla branży kosmetyczno-fryzjerskiej

 x x x  x x x  x x x

Poradnik dla branży
mechanicznej

Poradnik dla branży
ochrona i bezpieczeństwo
osób i mienia 

Poradnik dla branży
ochrona i kształtowanie
środowiska 

Poradnik dla branży mechanicznej

Poradnik dla branży ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia

Poradnik dla branży ochrona i kształtowanie środowiska

Poradnik dla branży
ochrona zdrowia

Poradnik dla branży
odzieżowej 

Poradnik dla branży
poligraficznej 
Poradnik dla branży ochrona zdrowia  Poradnik dla branży odzieżowej  Poradnik dla branży poligraficznej
x x x  x x x  x x x

Poradnik dla branży
pomoc społeczna

Poradnik dla branży
rolniczej 

Poradnik dla branży
spożywczej 

Poradnik dla branży pomoc społeczna

 Poradnik dla branży rolniczej  Poradnik dla branży spożywczej
x x x  x x x  x x x

Poradnik dla branży
turystycznej, hotelarskiej
i gastronomicznej 

Poradnik dla branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej

Poradniki ogólne

Poradnik dla dyrektora
szkoły i placówki
oświatowej 

Poradnik dla kierownika
kształcenia praktycznego 

Poradnik dla nauczycieli
konsultantów
i doradców metodycznych 

pdspo obr

x x x

pkkp obr

x x x

pnkdm obr

 x x x  x x x  x x x

Poradnik dla
przedstawiciela organu
nadzoru
pedagogicznego 

Poradnik dla
przedstawiciela organu
prowadzącego szkołę 

pponp obr

ppops obrOstatnia aktualizacja: 15.12.2012
 

Dodaj temat do forum