System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Programy modułowe krok po kroku – etapy opracowania modułowego programu nauczania dla zawodu (3)

  1. Przygotowanie zestawienia wszystkich efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie.
  2. Pogrupowanie wszystkich efektów kształcenia w moduły i jednostki modułowe
  3. Opracowanie szkolnego planu nauczania
  4. Uszczegółowienie efektów kształcenia
  5. Opracowanie programu nauczania dla każdego modułu.
  6. Opracowanie pełnej wersji programu nauczania 

1. Przygotowanie zestawienia wszystkich efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie.
Aby ułatwić w następnym etapie odczytywanie tych efektów, należy je zakodować. O sposobie kodowania przeczytacie na s. 17 poradnika dotyczącego opracowania programów (ostatnia aktualizacja 29.03.2012). 


2. Pogrupowanie wszystkich efektów kształcenia w moduły i jednostki modułowe
Najczęściej przy grupowaniu efektów pod kątem kształcenia modułowego nazwy modułów określają zadania zawodowe zawarte w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Następnie do tak nazwanych modułów przyporządkowuje się efekty wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ – jeśli występuje), efekty wspólne dla danego obszaru (tzw. PKZ) oraz efekty wyodrębnione w kwalifikacji, tworząc odpowiednie jednostki modułowe.   


3. Opracowanie szkolnego planu nauczania
W następnym artykule przedstawiono metodykę opracowania szkolnego planu nauczania do nowej podstawy kształcenia w zawodzie. Proszę pamiętać, że dobrze opracowany szkolny plan nauczania nie tylko będzie podstawą do opracowania arkusza organizacyjnego pracy szkoły, ale będzie też drogowskazem dla opracowywanych programów nauczania.
 

<< poprzedni artykuł                       powrót do spisu artykułów                             następny artykuł>>


Dodaj temat do forum