System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Podstawowe zagadnienia

Rozwój koncepcji kształcenia modułowego
Termin „moduł” wywodzi się z produkcji technologicznej, a „modularyzacja” jest pojęciem używanym   do opisania procesu, który pozwala na łatwiejsze i bardziej efektywne kosztowo wytworzenie produktów końcowych. W obszarze edukacji idea „modularyzacji” została przeniesiona ponad sto lat temu w Stanach Zjednoczonych przez Johna Deweya, twórcę koncepcji „Szkoły pracy” i zwolennika uczenia się przez działanie. Te cechy nadal posiada obecne modułowe kształcenie zawodowe.
   Początki zmodularyzowanego układu treści kształcenia możemy odnaleźć w koncepcji edukacyjnej Uniwersytetu Harwardzkiego, zmieniającej jednolity, sztywny program kształcenia na swobodę wyboru indywidualnego programu – kursu, szkolenia. Były to początki filozofii edukacji zorientowanej na ucznia. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku system kształcenia modułowego stosowano w szkoleniu pilotów amerykańskich, a następnie znalazł on szerokie wykorzystanie w edukacji zawodowej, poszukującej nowych możliwości skutecznego przystosowania kwalifikacji do zmian w środowisku pracy.


Funkcjonowanie programów modułowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Podział treści kształcenia na moduły i jednostki modułowe występuje zarówno w programach modułowych rekomendowanych do użytku szkolnego przez MEN (zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego), jak i w programach szkoleniowych rekomendowanych przez MPiPS (zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy). Różnice występują w sposobie ich opisywania, co wynika z przyjętej metodologii opracowywania programów dla kształcenia i szkolenia zawodowego. W przypadku modułowych programów szkoleniowych występuje trzeci poziom podziału treści kształcenia na „jednostki szkoleniowe”, które stanowią kompleksową technologię nauczania i uczenia się. Natomiast w modułowych programach kształcenia zawodowego funkcję „jednostek szkoleniowych” przejmują „pakiety edukacyjne” (odnoszące się do jednostek modułowych), które przygotowywane są w formie poradników dla ucznia i dla nauczyciela. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że modułowy program kształcenia zawodowego dotyczy całego zawodu szkolnego, gdy tymczasem modułowy program szkolenia zawodowego może odnosić się do fragmentu tego zawodu (określonego wycinka pracy czy też wyodrębnionej kwalifikacji) lub zadań zawodowych należących do różnych zawodów.

Dodaj temat do forum