System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Baza publikacji - wyszukiwarka

Edukacja jest w niej ukryty skarb

Tytuł artykułu/publikacji: Edukacja jest w niej ukryty skarb
Autor/Autorzy: Raport pod przewodnictwem J. Delorsa
Wydawca lub właściciel praw autorskich: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa
Rok wydania: 1998
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Inne dziedziny
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy