System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Baza publikacji - wyszukiwarka

Uczenie się w grupach

Tytuł artykułu/publikacji: Uczenie się w grupach
Autor/Autorzy: Jaques David
Wydawca lub właściciel praw autorskich: Wydawnictwo finansowane z funduszy PHARE Unii Europejskiej – Program TERM, Radom
Rok wydania: 1997
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Inne dziedziny
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania

Tytuł artykułu/publikacji: Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania
Autor/Autorzy: Komorowska H.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: IBE, Warszawa
Rok wydania: 1995
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Inne dziedziny
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Koncepcja szkolenia modułowego w edukacji ustawicznej w kontekście budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Program Phare 2000 – Krajowy System Szkolenia Zawodowego. Materiały seminaryjne

Tytuł artykułu/publikacji: Koncepcja szkolenia modułowego w edukacji ustawicznej w kontekście budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Program Phare 2000 – Krajowy System Szkolenia Zawodowego. Materiały seminaryjne
Autor/Autorzy:
Wydawca lub właściciel praw autorskich: MGPiPS, Warszawa
Rok wydania: 2003
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Metodyka opracowania modułowych szkoleń zawodowych
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy