System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Baza publikacji - wyszukiwarka

Modernizacja przez zwiększenie elastyczności kształcenia ustawicznego. W: Perspektywy i tendencje edukacji dorosłych

Tytuł artykułu/publikacji: Modernizacja przez zwiększenie elastyczności kształcenia ustawicznego. W: Perspektywy i tendencje edukacji dorosłych
Autor/Autorzy: Gruber E.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych (IIZ/DVV) Bonn, Warszawa
Rok wydania: 2002
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Inne dziedziny
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym. Eksperyment Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ujednolicony egzamin z nauki zawodu

Tytuł artykułu/publikacji: Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym. Eksperyment Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ujednolicony egzamin z nauki zawodu
Autor/Autorzy: Figurski J., Symela K. (red.)
Wydawca lub właściciel praw autorskich: MEN – ITeE, Radom
Rok wydania: 2001
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Metodyka opracowania modułowych programów kształcenia zawodowego
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Metodyka nauczania zajęć praktycznych

Tytuł artykułu/publikacji: Metodyka nauczania zajęć praktycznych
Autor/Autorzy: Francuz M., Karpiński J., Sotomski S.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: WSiP, Warszawa
Rok wydania: 1992
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Inne dziedziny
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy