System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Baza publikacji - wyszukiwarka

Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce w systemie szkolnym i pozaszkolnym

Tytuł artykułu/publikacji: Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce w systemie szkolnym i pozaszkolnym
Autor/Autorzy: Symela K. (red.)
Wydawca lub właściciel praw autorskich: ITeE, Radom
Rok wydania: 2001
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Teoretyczne podstawy kształcenia modułowego
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Kształcenie i szkolenie modułowe dla rynku pracy. Projekt Leonardo da Vinci PL/00/B/f/PP/140.179

Tytuł artykułu/publikacji: Kształcenie i szkolenie modułowe dla rynku pracy. Projekt Leonardo da Vinci PL/00/B/f/PP/140.179
Autor/Autorzy: Symela K. (red.)
Wydawca lub właściciel praw autorskich: ITeE, Radom
Rok wydania: 2003
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Metodyka opracowania modułowych szkoleń zawodowych
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Doskonalenie kompetencji trenerów w zakresie projektowania modułowych szkoleń zawodowych

Tytuł artykułu/publikacji: Doskonalenie kompetencji trenerów w zakresie projektowania modułowych szkoleń zawodowych
Autor/Autorzy: Symela K., Jacyniuk M.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: Edukacja Ustawiczna Dorosłych Nr 3/2003
Rok wydania: 2003
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Metodyka opracowania modułowych szkoleń zawodowych
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy