System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Baza publikacji - wyszukiwarka

Projektowanie modułowych programów kształcenia zawodowego w formie kursowej i szkolnej – Poradnik

Tytuł artykułu/publikacji: Projektowanie modułowych programów kształcenia zawodowego w formie kursowej i szkolnej – Poradnik
Autor/Autorzy: Brejnak A., Strojna E.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: MPiPS, Warszawa
Rok wydania: 2000
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Metodyka opracowania modułowych programów kształcenia zawodowego
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Podręcznik modułowych szkoleń umiejętności zawodowych

Tytuł artykułu/publikacji: Podręcznik modułowych szkoleń umiejętności zawodowych
Autor/Autorzy: Chrosciel E., Plumbridge W.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: MPiPS-MOP , Warszawa-Genewa
Rok wydania: 1994
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Metodyka opracowania modułowych szkoleń zawodowych
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Zasady projektowania dydaktycznego

Tytuł artykułu/publikacji: Zasady projektowania dydaktycznego
Autor/Autorzy: Gagne R.M., Briggs L.J., Wager W.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: WSiP, Warszawa
Rok wydania: 1992
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Inne dziedziny
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy