System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Baza publikacji - wyszukiwarka

Informator o modułowych programach szkolenia zawodowego. Projekt Phare 2000 – Krajowy System Szkolenia Zawodowego

Tytuł artykułu/publikacji: Informator o modułowych programach szkolenia zawodowego. Projekt Phare 2000 – Krajowy System Szkolenia Zawodowego
Autor/Autorzy: Strojana E., Kramek Z., Symela K.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: ITeE-PIB, Radom
Rok wydania: 2009
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Metodyka opracowania modułowych programów kształcenia zawodowego
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010

Tytuł artykułu/publikacji: Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010
Autor/Autorzy:
Wydawca lub właściciel praw autorskich: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa
Rok wydania: 2003
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Inne dziedziny
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Zasady wdrażania i oceny modułowych programów szkolenia dorosłych

Tytuł artykułu/publikacji: Zasady wdrażania i oceny modułowych programów szkolenia dorosłych
Autor/Autorzy: Symela K.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: MPiPS, Warszawa
Rok wydania: 1997
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Metodyka opracowania modułowych programów kształcenia zawodowego
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy