System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Baza publikacji - wyszukiwarka

Edukacja jest w niej ukryty skarb

Tytuł artykułu/publikacji: Edukacja jest w niej ukryty skarb
Autor/Autorzy: Raport pod przewodnictwem J. Delorsa
Wydawca lub właściciel praw autorskich: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa
Rok wydania: 1998
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Inne dziedziny
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Modularyzacja w edukacji. W: Kształcenie modułowe

Tytuł artykułu/publikacji: Modularyzacja w edukacji. W: Kształcenie modułowe
Autor/Autorzy: Rogala G.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: ZG Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Rok wydania:
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Teoretyczne podstawy kształcenia modułowego
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Projektowanie i wdrażanie programów szkolenia zawodowego opartego na modułach umiejętności zawodowych – MES. Doświadczenia polskie

Tytuł artykułu/publikacji: Projektowanie i wdrażanie programów szkolenia zawodowego opartego na modułach umiejętności zawodowych – MES. Doświadczenia polskie
Autor/Autorzy: Strojna E.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: MPiPS, Warszawa
Rok wydania: 2000
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Metodyka opracowania modułowych programów kształcenia zawodowego
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy