System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Baza publikacji - wyszukiwarka

Pakiety edukacyjne w kształceniu zawodowym

Tytuł artykułu/publikacji: Pakiety edukacyjne w kształceniu zawodowym
Autor/Autorzy: Kramek Z.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: ITeE, Radom
Rok wydania: 1996
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Metodyka opracowania pakietów edukacyjnych
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Koncepcje doboru treści kształcenia – stan obecny oraz przewidywane kierunki rozwoju. W: Treści kształcenia w szkole wyższej

Tytuł artykułu/publikacji: Koncepcje doboru treści kształcenia – stan obecny oraz przewidywane kierunki rozwoju. W: Treści kształcenia w szkole wyższej
Autor/Autorzy: Kupisiewicz Cz.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: WAP, IPNPTiSW, Warszawa
Rok wydania: 1983
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Inne dziedziny
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy

Elementy teorii kształcenia zawodowego

Tytuł artykułu/publikacji: Elementy teorii kształcenia zawodowego
Autor/Autorzy: Kupisiewicz Cz., Kołkowski L., Kwiatkowski S.M.
Wydawca lub właściciel praw autorskich: IBE, Warszawa
Rok wydania: 1994
Numer ISBN/ISSN:
Powiązanie z obszarem problemowym: Teoretyczne podstawy kształcenia modułowego
Typ/rodzaj publikacji: Artykuł naukowy