System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Akty prawne - Akty prawne wchodzące w życie od 1 września 2012 roku


Akty prawne wchodzące w życie od 1 września 2012 roku

Data ostatniej aktualizacji: 26.06.2012

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

html Wprowadzenie pdf Ustawa


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
html Wprowadzenie pdf Rozporządzenie


                     

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
html Wprowadzenie pdf Rozporządzenie
pdf Uzasadnienie pdf Załącznik

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
html Wprowadzenie  pdf Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych 
html Wprowadzenie  pdf Rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
html Wprowadzenie pdf Rozporządzenie pdf Uzasadnienie
pdf Zmiany w l. godz. pdf Załącznik Nr 1 pdf Załącznik Nr 2
pdf Załącznik Nr 3 pdf Załącznik Nr 4 pdf Załącznik Nr 5 
pdf Załącznik Nr 6  pdf Załącznik Nr 7  pdf Załącznik Nr 8 
pdf Załącznik Nr 9  pdf Załącznik Nr 10  pdf Załącznik Nr 11 
pdf Załącznik Nr 12  pdf Załącznik Nr 13 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
html Wprowadzenie pdf Rozporządzenie
pdf Uzasadnienie

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
html Wprowadzenie    pdf Rozporządzenie 

Dodaj temat do forum