System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Informacje dotyczące projektu

Projekt „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” realizowany jest w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 –  Poprawa jakości kształcenia, Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w latach 2009–2012.

Celem projektu jest wypracowanie systemy wsparcia dla szkół zawodowych i placówek oświatowych przygotowujących się do wdrożenia do praktyki szkolonej programów o strukturze modułowej.

W celu upowszechnienia idei kształcenia modułowego w całym kraju odbyło się 17 konferencji wojewódzkich, których uczestnikami oprócz nauczycieli oraz dyrektorów szkół byli przedstawiciele organów nadzorującego i prowadzącego. 

więcej »

Dodaj temat do forum