System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Konferencja podsumowująca projekt

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji podsumowującej projekt systemowy „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” (Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia) realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w latach 2009-2012, która odbyła się w Warszawie w dniach 7-8 grudnia br.

Podczas konferencji zaprezentowano wszystkie rezultaty wypracowane w ramach projektu. Przedstawiono podsumowanie ogólnopolskich działań podejmowanych na rzecz wsparcia szkół
i placówek oświatowych w przygotowaniu i wdrożeniu do praktyki szkolnej modułowych programów nauczania, także w świetle założeń reformy programowej kształcenia zawodowego. Omówiono proponowany w ramach projektu system zewnętrznego i długofalowego wspierania szkół i placówek przygotowujących się do wdrożenia i realizacji kształcenia modułowego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół uczestniczących w projekcie, eksperci udzielający wsparcia, koordynatorzy wojewódzcy, przedstawiciele organów prowadzących i organów nadzorujących szkoły uczestniczące w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas konferencji, a także do korzystania z opracowań, które powstały w ramach projektu.

Życzymy powodzenia w przygotowaniu i wdrażaniu programów nauczania o strukturze modułowej.


Zespół projektu

pdfPrezentacja do pobrania

Dodaj temat do forum